11 sz. körzet
Podmaniczky utca 83 - 109
Szondi utca 68 - 94/b
Szondi utca 71 - 85
Kmety utca 26 - 28
Kmety utca 25 - 35
Lendvay utca 2 - 20
Lendvay utca 1 - 19
Munkácsy M utca 8 - 34
Munkácsy M utca 7 - 39
Rippl Rónai utca 10/a - 42
Rippl Rónai utca 11 - 35